Icon of The Virgin "Scoroposlushnitca"

Icon of The Virgin

Icon of The Virgin "Scoroposlushnitca" . Celebration day 9/22.XI